Privacyverklaring.

Praktijkgegevens:

Groei en bloei
Annet J.W. Post
Valkenswaard
0657119667
annet28@hotmail.com
www.annetlevenscoach.nl

Aangesloten bij CAT-collectief en GAT-geschillen

KVK 73997641

Groei en bloei Levenscoaching is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in de privacyverklaring.
Annet J.W. Post is de Functionaris Gegevensbescherming van Groei en bloei Levenscoaching. Zij is te bereiken via annet28@hotmail.com.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, in correspondentie en telefonisch.

- Locatiegegevens
- Bankrekeningnummer
- Burgerservicenummer.


Doel van verwerking van de persoonsgegevens:

- Het afhandelen van de betaling en verwerking in de boekhouding.
- Je te kunnen bellen of E-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren.
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten of tarieven.


Bijzondere en / of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken :

Voor het optimaliseren van de coaching sessies maken we gebruik van de door jouw aan ons gegeven informatie aangaande gezondheid, achtergrond en levensloop.

Geautomatiseerde besluitvorming.

Groei en bloei Levenscoaching maakt geen gebruik van computerprogramma's en / of systemen voor geautomatiseerde gegevensverwerking


Hoe lang we gegevens bewaren.

Groei en bloei Levenscoaching bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
- Standaard persoonlijke gegevens : fiscale bewaartermijn van 7 jaar
- Intakeformulieren en sessieverslagen : 1 jaar na de laatste sessie.


Delen van persoonsgegevens met derden.


Groei en bloei Levenscoaching deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden indien dit boodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan eventuele wettelijke verplichting.
Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht ( bv de accountant) sluiten wij een verwerkersovereenkomst af om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens, zoals ik dat zelf doe.
Daarnaast verstrekt Groei en bloei Levenscoaching jouw persoonsgegevens aan andere derden, ter verwijzing naar een andere behandelaar. Dit doen wij alleen met jouw uitdrukkelijke toestemming.
Groei en bloei Levenscoaching blijft verantwoordelijk voor de verwerkingen.


Cookies

Groei en bloei Levenscoaching gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunne wij hiermee onze website optimaliseren.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Groei en bloei Levenscoaching en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jouw genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevensof verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar : annet28@hotmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op jouw verzoek. Groei en bloei Levenscoaching wil je er tevenes op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link :

autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.


Groei en bloei Levenscoaching neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website beschikt over een SSL Certificaat, zodat je de website kunt bekijken over een beveiligde verbinding.


Social Media

Groei en bloei Levenscoaching maakt gebruik van verschillende soacial media zoals : Facebook, Instagram en LinkedIn.
Het is mogelijk om via de buttons op de website toegang te verkrijgen tot mijn pagina's.